WAARMEE KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Woning & boedel
bedrijfspand
hoarding
ernstige vervuiling
vloerbedekking
kamer in verpleeghuis
sterfgeval
kwekerij
lijkvinding
betalings
achterstand
reiniging
plaats delict

Woning en/of boedel ontruimen

Een woningontruiming is een zware en tijdrovende aangelegenheid. Veelal moet een woning in korte tijd opgeleverd worden en zijn er allerlei eisen waaraan u zich moet houden. Na een korte kennismaking zorgt De Woningontruimer ervoor dat uw woning volledig wordt ontruimd en bezemschoon wordt opgeleverd. Sterker nog, De Woningontruimer zorgt ervoor dat ook álle eisen die uw woningcorporatie u oplegt worden nageleefd. Kortom, u wordt volledig ontzorgt.

Bedrijfspand ontruimen

Uw bedrijfspand, kantoor of winkel dient bij beeïndiging van het huur- of koopcontract leeg opgeleverd te worden. Een taak die veel organisatie en tijd vergt. De Woningontruimer biedt door zijn vakkennis en adequaat personeel de oplossing. U wordt volledig ontlast. De ruimte wordt volledig ontruimd, alles wordt millievriendelijk afgevoerd en bezemschoon opgeleverd.

Woning van een hoarder ontruimen

Hoarding kan voor u of uw naastte grote problemen veroorzaken. Instanties dreigen met grove maatregelen zonder ook maar enigszins rekening te houden met de lastige situatie waarin u of uw naastte zich in verkeerd. De Woningontruimer biedt hulp. Door jarenlange ervaring en inzicht zorgen wij dat u binnen zeer korte tijd een lege en bezemschoon opgeleverde woning heeft.

Ernstig vervuilde woning ontruimen

Er zijn talloze situaties waardoor u, of één van uw naastte, niet langer in staat is zorg te dragen voor uzelf of uw woning. Er ontstaat ernstige vervuiling waardoor uw leefomgeving onhygiënisch, of in sommige gevallen, onleefbaar wordt. Door schaamte en het niet langer kunnen overzien lijkt er vaak geen beginnen meer aan. De Woningontruimer rijkt u, zonder oordeel, de hand en zorgt dat uw woning volledig schoon wordt opgeleverd.

Vloerbedekking verwijderen

Het verwijderen van vloerbedekking zoals tapijt, laminaat of vinyl is erg tijdrovend. Helemaal als de vloerbedekking is verlijmd en de lijmresten verwijderd moeten worden. Vloerbedekking verwijderen levert veel afval op. De Woningontruimer verwijdert en voert al het materiaal professioneel en milieuvriendelijk voor u af.

Kamer in een verpleeghuis ontruimen

Wanneer mensen overlijden in een verpleeghuiskamer of zorgkamer, moet deze vaak binnen enkele dagen na overlijden ontruimd worden. Een vaak moeilijke taak voor nabestaanden. 
De Woningontruimer zorgt dat u zich bezig kan houden met zaken die ertoe doen. Naar gelang ontruimen wij voor u, of uw naastte, de kamer en leveren deze naar wens voor u op.

Ontruimen na een sterfgeval

Het overlijden van een dierbare is een zware aangelegenheid. 
Helaas moet er in deze moeilijke periode, in korte tijd, veel geregeld worden. 
De Woningontruimer ontzorgt. 
Wij regelen de volledige ontruiming van A tot Z, en leveren de woning bezemschoon voor u op.

Een wiet- of hennepkwekerij ontruimen

Helaas zijn verhuurders steeds vaker de dupe van een illegale wiet- of hennepkwekerij. Naast de schok van de confrontatie met de politie en de aansprakelijkheid die u ten laste wordt gelegd, blijft u als verhuurder zitten met een ingevallen woning en de eis dat u deze zo snel mogelijk in originele staat dient op te leveren. Wat nu? De Woningontruimer ontruimd de woning volgens wet- en regelgeving in zeer korte tijd en zorgt dat deze in originele staat en bezemschoon wordt opgeleverd.

Ontruiming na lijkvinding

Een lijkvinding is een afschuwelijke en veelal zeer emotionele aangelegenheid voor u en uw naastte. Het ontruimen en reinigen van een woning waarin een overledene is aangetroffen is dan ook een zeer zware taak welke een speciale aanpak vereist. De Woningontruimer bezit een ruime vakkennis en is zeer gespecialiseerd in het ontruimen na een lijkvinding. Wij dragen volledige zorg voor het volledig ontruimen en reinigen van de woning en leveren deze in originele staat aan u op zodat u zich bezig kan houden met zaken die er toe doen.

Failissement of betalingsachterstand

Helaas is het zo dat in deze onzekere tijden het steeds vaker voorkomt dat er door een betalingsachterstand, of failissement, een ontruiming dient plaats te vinden. Ook in deze moeilijke periode staat De Woningontruimer voor u klaar. Wij ontlasten u als opdrachtgever volledig door de woning, of het bedrijfspand, van A tot Z te ontruimen, reinigen en bezemschoon op te leveren. Zodat u zich kan focussen op andere belangrijke zaken.

Reiniging na ontruiming

Vaak stellen woningcorporaties, particuliere verhuurders of andere instanties strenge eisen wanneer een woning of bedrijfspand opgeleverd moet worden. Denk hierbij aan het volledig verwijderen van vloer-, raam- en wandbekleding, het verwijderen van schroeven of spijkers en het dichtten van de hierdoor ontstane gaten in uw wanden, maar ook het (bezem)schoon opleveren van de woning of het bedrijfspand. Dit alles is een zeer tijdrovende en geen gemakkelijke taak. De Woningontruimer draait zijn handen er niet voor om en zorgt ervoor dat uw woning of bedrijfspand volledig naar wens en eis wordt opgeleverd.

Ontruiming plaats delict

Het ontruimen van een plaats delict is voor u of uw naastte veelal een zware taak. Hetgeen zich heeft afgespeeld is vaak een pijnlijke aangelegenheid waar u liever niet mee geconfronteerd wordt. Het vergt kundigheid en jarenlange ervaring  om een plaats delict professioneel en correct te ontruimen en reinigen zodat deze conform de gestelde eisen opgeleverd kan en mag worden. De Woningontruimer bezit de gevraagde ervaring om een situatie als deze op correcte wijze af te handelen, al naar gelang uw wensen.